2019 POINT RANKING

GUTS GOLF ASSOCIATION


2019 CHAMPION

TOMINO FUMIO

 

RANK PLAYER POINT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 TOMINO FUMIO 103.0   7 8 22 15 9 8 7 4   3 20
2 YOSHIDA TAKUMI 97.0 7 6 6 11 11 4 24 19 3   1 5
3 KOSA CHON 95.0 6 1 21 9 8 12 10 11 9   5 3
4 MORI HIDEYUKI 95.0 8 5 14 8 13 11 4 4 7   11 10
5 YAMADA YUJI 94.0 1 9 4 14 24 1 9 13 6   9 4
6 ATSUKO YAMADA 93.0 3 2 5 13 18 8 16 6 10   4 8
7 TAKEUCHI SHIRO 92.0 9 8 15 12 4 3 6 5 8   8 14
8 KURODA KIYOFUMI 73.0   4   16 14 7 18       7 7
9 IZAWA KOKI 70.0 4 17 10 1 10 2   12 12   2  
10 ASHUTOMI MASA 68.0   11 11 5 9 8   1     12 11
11 ASATO SUSUMU 68.0 2 3 12 3 16   5 8     7 12
12 HAMAJIMA KOSUKE 53.0       7   5 13 10 18      
13 WADA NOBUHIRO 46.0 5 10 9 4 6   12          
14 REIKO ONODERA 40.0         7 10 7       10 6
15 OTSUKA YOICHI 39.0     2 6 12   17         2
16 SUGIMOTO RYOTARO 36.0         17 18     1      
17 HATSUKADE TSUKASA 35.0             2 2     18 13
18 UMEMURA TAKUMA 28.0 15     10 3              
19 JUNKO MOGAKI 26.0       15     11          
20 ARIGA YUKI 25.0             14   11      
21 HIROKO MASUDA 15.0             15          
22 OKADA TOSHIKAZU 13.0             1 3       9
23 WATANABE HIROKI 13.0     13                  
24 TANIGUCHI SHIRO 9.0               9        
25 ADRIAN 5.0                 5      
26 NAKAI DAIKI 5.0         5              
27 MASUDA HIROSHI 3.0             3          
28 NIIDE TSUYOSHI 3.0     3                  
29 KANAGAWA RYUSUKE 2.0                 2      
30 HENRY 2.0       2                
31 NAKAI YURIKO 2.0         2              
32 UETANI YOSHIHISA 1.0         1              
33 KOTAKE SHINYA 1.0                       1
34 ISHII.Y 1.0     1                  

 


2019 HANDICAP & SCORE AVERAGE

GUTS GOLF ASSOCIATION


 

HCP PLAYER Average NO Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
52 NAKAI YURIKO 52.0 1         52              
38 KOTAKE SHINYA 38.0 1                       38
32 TANIGUCHI SHIRO 32.0 1               32        
31 UETANI YOSHIHISA 31.0 1         31              
28 NAKAI DAIKI 28.0 1         28              
23 YAMADA YUJI 23.0 4 34 31 18 20 14 38 26 18 23   26 25
23 ATSUKO YAMADA 22.5 4 29 31 19 19 18 26 20 24 19   26 21
21 YOSHIDA TAKUMI 21.0 4 23 27 24 20 23 24 16 14 23   26 21
19 UMEMURA TAKUMA 19.3 3 17     17 24              
19 ISHII.Y 19.0 1     19                  
19 WATANABE HIROKI 19.0 1     19                  
18 OKADA TOSHIKAZU 18.3 3             17 20       18
18 HAMAJIMA KOSUKE 17.5 4       21   22 19 18 11      
17 ARIGA YUKI 16.5 2             16   17      
15 JUNKO MOGAKI 14.5 2       13     16          
15 HANAGATA.K 15.0 1     15                  
15 REIKO ONODERA 14.8 4         17 12 16       15 16
14 ASHUTOMI MASA 14.3 4   11 14 13 14 10   23     12 12
14 HENRY 14.0 1       14                
14 WADA NOBUHIRO 13.5 4 11 11 14 14 15   11          
13 HIROKO MASUDA 13.0 1             11          
12 TOMINO FUMIO 12.0 4   15 16 5 9 7 11 13 13   14 8
11 IZAWA KOKI 11.0 4 15 9 18 15 14 14   8 6   16  
11 KURODA KIYOFUMI 10.8 4   19   9 11 13 8       11 11
9 HATSUKADE TSUKASA 9.0 4             10 13     7 6
10 NIIDE TSUYOSHI 10.0 1     10                  
10 ASATO SUSUMU 9.8 4 9 10 10 11 7   13 9     11 6
9 OTSUKA YOICHI 9.0 4     9 10 8   5         13
6 MORI HIDEYUKI 6.3 4 3 8 5 5 3 -1 9 10 5   4 6
6 SUGIMOTO RYOTARO 6.3 3         6 2     11      
5 TAKEUCHI SHIRO 5.3 4 0 0 2 0 7 6 5 7 5   7 2
5 MASUDA HIROSHI 5.0 1             9          
3 ADRIAN 3.0 1                 5      
3 KOSA CHON 2.5 4 2 7 3 2 5 -2 3 0 1   3 6

 


2019 TOURNAMENT WINNERS

GUTS GOLF ASSOCIATION


WINNERS HISTORY, SCORE, HANDICAP, COURSE

 

Dec.2019 TOURNAMENT

・WINNER.  TOMINO FUMIO

・NET SCORE.  31

・GROSS SCORE.  44

・HCP.  13

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE

 

 

Nov.2019 TOURNAMENT

・WINNER.  HATSUKADE TSUKASA

・NET SCORE.  31

・GROSS SCORE.  43

・HCP.  12

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE

 

 

SEP.2019 TOURNAMENT

・WINNER.  HAMAJIMA KOSUKE

・NET SCORE.  27

・GROSS SCORE.  47

・HCP.  20

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE

 

 

AUG.2019 TOURNAMENT

・WINNER.  YOSHIDA TAKUMI

・NET SCORE.  28

・GROSS SCORE.  50

・HCP.  22

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE

 

 

JUL.2019 TOURNAMENT

・WINNER.  YOSHIDA TAKUMI

・NET SCORE.  28

・GROSS SCORE.  52

・HCP.  24

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE

 

 

JUN.2019 TOURNAMENT

・WINNER.  SUGIMOTO RYOTARO

・NET SCORE.  29

・GROSS SCORE.  38

・HCP.  9

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE

 

 

MAY.2019 TOURNAMENT

・WINNER.  YAMADA YUJI

・NET SCORE.  24

・GROSS SCORE.  50

・HCP.  26

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE

 

 

APR.2019 TOURNAMENT

・WINNER.  TOMINO FUMIO

・NET SCORE.  29

・GROSS SCORE.  41

・HCP.  12

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE

 

 

MAR.2019 TOURNAMENT

・WINNER.  YAMADA YUJI

・NET SCORE.  24

・GROSS SCORE.  54

・HCP.  30

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE

 

 

FEB.2019 TOURNAMENT

・WINNER.  IZAWA KOKI

・NET SCORE.  33

・GROSS SCORE.  45

・HCP.  12

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE

 

 

JAN.2019 TOURNAMENT

・WINNER.  UMEMURA TAKUMA

・NET SCORE.  31

・GROSS SCORE.  53

・HCP.  22

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE