2019 POINT RANKING

GUTS GOLF ASSOCIATION


 

RANK PLAYER POINT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 TOMINO FUMIO 103.0   7 8 22 15 9 8 7 4   3 20
2 YOSHIDA TAKUMI 97.0 7 6 6 11 11 4 24 19 3   1 5
3 KOSA CHON 95.0 6 1 21 9 8 12 10 11 9   5 3
4 MORI HIDEYUKI 95.0 8 5 14 8 13 11 4 4 7   11 10
5 YAMADA YUJI 94.0 1 9 4 14 24 1 9 13 6   9 4
6 ATSUKO YAMADA 93.0 3 2 5 13 18 8 16 6 10   4 8
7 TAKEUCHI SHIRO 92.0 9 8 15 12 4 3 6 5 8   8 14
8 KURODA KIYOFUMI 73.0   4   16 14 7 18       7 7
9 IZAWA KOKI 70.0 4 17 10 1 10 2   12 12   2  
10 ASHUTOMI MASA 68.0   11 11 5 9 8   1     12 11
11 ASATO SUSUMU 68.0 2 3 12 3 16   5 8     7 12
12 HAMAJIMA KOSUKE 53.0       7   5 13 10 18      
13 WADA NOBUHIRO 46.0 5 10 9 4 6   12          
14 REIKO ONODERA 40.0         7 10 7       10 6
15 OTSUKA YOICHI 39.0     2 6 12   17         2
16 SUGIMOTO RYOTARO 36.0         17 18     1      
17 HATSUKADE TSUKASA 35.0             2 2     18 13
18 UMEMURA TAKUMA 28.0 15     10 3              
19 JUNKO MOGAKI 26.0       15     11          
20 ARIGA YUKI 25.0             14   11      
21 HIROKO MASUDA 15.0             15          
22 OKADA TOSHIKAZU 13.0             1 3       9
23 WATANABE HIROKI 13.0     13                  
24 TANIGUCHI SHIRO 9.0               9        
25 ADRIAN 5.0                 5      
26 NAKAI DAIKI 5.0         5              
27 MASUDA HIROSHI 3.0             3          
28 NIIDE TSUYOSHI 3.0     3                  
29 KANAGAWA RYUSUKE 2.0                 2      
30 HENRY 2.0       2                
31 NAKAI YURIKO 2.0         2              
32 UETANI YOSHIHISA 1.0         1              
33 KOTAKE SHINYA 1.0                       1
34 ISHII.Y 1.0     1